advokat-banja-luka

ADVOKATSKA KANCELARIJA BANJA LUKA  –  MARIJA MALIJEVIĆ

Naša advokatska kancelarija Banja Luka teži da kroz izgradnju dugoročnih odnosa sa klijentima zasnovanim na reciprocitetu, povjerenju i najvišim standardima profesionalne etike postane uticajna i inovativna kancelarija na regionalnom tržištu. Novim pristupom pružanju pravnih usluga nastojimo izmjeniti tradicionalnu ulogu koju advokatura ima na domaćem i regionalnom tržištu, a sve u cilju postizanja najboljih rezultata za klijente.

Advokat-banja-luka

MARIJA MALIJEVIĆ

ADVOKAT

Marija Malijević, advokat, svoju pravničku karijeru započela je 2014.godine u advokatskoj kancelariji Baroš, a istu nastavila 2015.godine u advokatsko …

Opširnije   

Advokatska kancelarija Marija Malijević predstavlja inovativnu kancelariju koja kroz posvećen rad ostvaruje dugoročnu saradnju sa klijentima zasnovanu na povjerenju i najvišim standardima profesionalne etike u advokaturi.

Savremenim pristupom poslu i implementacijom tehnoloskih dostignuca omogucava brzi i ekikasniji dolazak do pravnih rjesenja i rezultata. Kao jedino mjerilo uspjeha postavlja konacan rezultat i zadovoljstvo klijenata.

IMATE PRAVNI PROBLEM ILI NEDOUMICU?

IMATE PRAVNI PROBLEM ILI NEDOUMICU?

NAŠI PARTNERI