Pravna pomoć Banja Luka

Marija Malijević, advokat, svoju pravničku karijeru započela je 2014.godine u advokatskoj kancelariji Baroš, a istu nastavila 2015.godine u advokatskoj kancelariji Gorana Bubić sa kojom još uvijek poslovno saradjuje. Fokusirana je na postupke naknade štete, zaštitu prava intelektualne svojine i imovinsko-pravne odnose. U radu izuzetno posvećena svakom pojedinačnom predmetu, uz stalnu teznju ka profesionalnom usavršavanju i učenju

 • Obrazovanje:
  Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2009-2013)
 • Radno iskustvo:
  Advokatska kancelarija Baros, Banja Luka (2014)
  Advokatska kancelarija Goran Bubic(2015-2021)
 • Clanstva:
  Advokatska komora Republike Srpske
 • Jezici:
  Engleski jezik, aktivno
  Italijanski jezik, pasivno
POZOVITE NAS