U

svijetu postoji dvadesetak država, uključujući i nekoliko iz EU, koje finansijski dobrostojećim licima omogućavaju sticanje državljanstva, ali po određenoj cijeni, odnosno putem programa “državljanstvo u zamjenu za investiciju” (citizenship-by-investment, tj. CIP).

Za siromašnije zemlje takvi programi mogu predstavljati pravu blagodet, mogu ih izvući iz dugova i čak postati najveći izvoznici svojih proizvoda. Međunarodni monetarni fond procenjuje da je BDP karipskih ostrva Sent Kits i Nevis u 2014. porastao za 14 posto zahvaljujući CIP programu.

Pet karipskih zemlja nude najpoznatije i najjeftinije programe CIP (državljanstvo za investicije), koje često omogućavaju ulazak u EU bez viza. Da bi privukle investitore koji će doprinijeti obnovi poslije prošlogodišnjih uragana, snizile su cijene.

Sent Kits i Nevis nude pasoš u zamjenu za donaciju fondu pomoći žrtvama uragana u iznosu od 150.000 dolara. Antigva, Barbuda i Granada daju državljanstvo za investiciju od 100.000 dolara, baš kao i Sveta Lucija i Dominika.

Gotovo polovina članica EU nudi neku vrstu programa za dobijanje boravka ili državljanstva u zamjenu za investicije. Visoko cijenjeni pasoš EU uglavnom omogućava putovanje bez vize u 150-170 zemalja.

Za malteško državljanstvo potrebno je donirati 675.000 eura u fond za nacionalni razvoj i kupiti nekretninu u vrijednosti od 350.000 eura. Na Kipru treba uložiti dva miliona eura u nekretninu, akcije, državne obveznice ili kiparske kompanije (mada je poslije kritika najavljeno da će broj novih pasoša biti ograničen na 700 godišnje)

Za boravak u Bugarskoj potrebna je investicija od 500.000 eura, a ulaganje milion eura tokom dvije godine i godina dana boravka omogućavaju dobijanje državljanstvo po hitnom postupku.

Grčka, Letonija, Španija – Investitori stiću pravo boravka, pri čemu, obično poslije pet godina, dobijaju državljanstvo, uz provjeru znanja jezika i drugih testova – za 65.000 u Letoniji (ulaganje u kompanije), 250.000 eura u Grčkoj (nekretnine) i 350.000 eura ili 500.000 eura (nekretnina ili manji poslovni investicioni fond) ili 500.000 eura u Španiji (nekretnina, plus morate da sačekate 10 godina da biste mogli da zatražite državljanstvo).

Tajland nudi pakete “elitnog boravka” u trajanju do 20 godina, koji koštaju 3.000-4.000 američkih dolara godišnje.

Američka viza EB-5, naročito popularna među kineskim investitorima, košta između 500.000 i milion dolara, zavisno od vrste investicije i obezbjeđuje zelenu kartu, uz mogućnost dobijanja državljanstva.

Australija, Novi Zeland, Kanada – Kanada daje boravak u zamjenu za ulaganje milion kanadskih dolara u “inovativne startap kompanije”, Australija zahtjeva ulaganje od 1,5 miliona australijskih dolara (750.000 američkih dolara) i bogatstvo u neto vrijednosti od 2,5 miliona australijskih dolara (1,8 američkih dolara) u zamjenu za dobijanje boravka, uz mogućnost sticanja državljanstva, a Novi Zeland investicije u iznosu od deset miliona novozelandskih dolara (sedam miliona američkih dolara).

Svaka od navedenih država različito pristupa naturalizaciji, od uslova boravka do ograničenja dvojnog državljanstva. Za detaljnije informacije o načinama sticanja državljanstva, dužini čekanja na obradu zahtjeva, te potrebi boravka u gore pobrojanim zemljama informacije možete pronaći u advokatskoj kancelariji Malijević.