Imovinsko -pravni odnosi

Imovinsko pravni odnosi

To podrazumjeva zastupanje u sporovima o naknadi štete, analiziranje ugovora, dokumentacije i spornih pravnih pitanja, rješavanje pitanja iz neosnovanog sticanja koristi, jednostrane izjave volje, kao i zastupanje u ostalim imovinsko pravnim pitanjima, iz bilo koje oblasti prava, uzimajući tu i ostvarivanje prava stranaka iz pravnih sistema drugih država te primjenu međunarodnog prava.

Najčešće usluge koje pružamo iz imovinsko pravnih oblasti su slijedeće:

Građansko pravo
Naši eksperti u oblasti građanskog prava savjetuju i zastupaju klijente u sudskim, vansudskim i arbitražnim postupcima pred domaćim i međunarodnim sudovima i arbitražama, kao i drugim državnim organima Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući bogatom radnom iskustvu i procentu uspjeha u sporovima, naš advokatski tim u oblasti građanskog prava zasluženo uživa povjerenje velikog broja klijenata koji im se svakodnevno obraćaju sa različitim pravnim pitanjima, tražeći pravne usluge u različitim oblastima građanskog prava, te između ostalog u oblasti obligacionog prava, stvarnog prava, porodičnog prava, nasljednog prava i dr. Imovinsko pravni odnosi